CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN AN TÂM TẠI TP.HCM
Hotline: 091 340 6636
Email: info@ketoanantamhcm.com
 • báo cáo tài chính năm 2022
 • dịch vụ báo cáo tài chính năm
 • Dịch vụ kế toán thuế
 • dịch vụ báo cáo thuế
 • dịch vụ kế toán thuế
 • tet 2021
 • dịch vụ báo cáo tài chính năm
 • Slideshow
 • Slide 2
 • SLIDE - 4
 • Hoàn thuế thu nhập cá nhân
 • Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân
 • dịch vụ thành lập công ty
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Icon hotline 091 340 6636

Nhân viên kinh doanh

phone: 079 578 3749

Email: info@ketoanantamhcm.com

Nhân viên hỗ trợ

phone: 091 340 6636

Email: phambaodam@gmail.com

FANPAGE FACEBOOK

Dịch vụ đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp uy tín tại tphcm

Quy định mới về khoản vay nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thanh toán các khoản vay của nước ngoài (vay dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm) và hỗ trợ kinh doanh cho các Tổ chức tín dụng.

 

 Chính sách mới_Quy định mới về vay nước ngoài

Ngày 15/4/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 05/2016/TT-NHNN (Thông tư 05) sửa đổi, bổ sung một số điều của cũng vừa ban hành (Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp).
 Thông tư này thay thế Thông tư 25/2014/TT-NHNN và có nhiều quy định mới về khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Quy định mới này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thanh toán các khoản vay của nước ngoài (vay dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm) và hỗ trợ  kinh doanh cho các Tổ chức tín dụng.

 

Dưới đây tóm tắt những quy định pháp luật mới mà doanh nghiệp cần quan tâm.

I. Định nghĩa về Khoản vay nước ngoài

Thông tư nêu trên gọi tắt là “Thông tư 03” quy định cụ thể khoản vay nước ngoài: Khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh hay còn gọi là khoản vay tự vay tự trả và Khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh dưới mọi hình thức vay (hợp đồng vay, hợp đồng ủy thác cho vay và v.v...)

Hiện tại, các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài rất quan tâm việc đăng ký khoản vay không được Chính phủ bảo lãnh (“Khoản vay”) để có thể tiếp cận nhiều nguồn vốn nhằm mở rộng phạm vi sản xuất, kinh doanh của mình.

Hồ sơ đăng ký Khoản vay thế nào?

- Đơn đăng ký Khoản vay

-  Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) hồ sơ pháp lý của Bên đi vay và bên sử dụng vốn vay đối với trường hợp Bên đi vay không phải là bên sử dụng vốn vay

-  Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) hoặc văn bản chứng minh Mục đích vay

 

-  Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) thỏa thận vay nước ngoài

-  Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) văn bản cam kết bảo lãnh (thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc hình thức cam kết bảo lãnh khác) trong trường hợp Khoản vay được bảo lãnh

* Trong một số trường hợp nêu cụ thể tại Khoản 8 Điều 14 Thông tư 03, doanh nghiệp cần có xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản khi: 

  a) Vay nước ngoài để cơ cấu lại Khoản nợ nước ngoài 
  b) Phần vốn nhà đầu tư nước ngoài chuyển vào Việt Nam đã sử dụng để đáp ứng các Khoản chi phí chuẩn bị đầu tư được chuyển thành Khoản vay nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài liên quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
  c) Khoản vay liên quan đến rút vốn, trả nợ đối với Khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu

 

* Trường hợp vay nước ngoài bằng tiền Việt Nam, doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm văn bản giải trình về nhu cầu vay nước ngoài.

II. Thủ tục đăng ký khoản vay như thế nào?

Doanh nghiệp được lựa chọn hình thức trực tuyến hoặc truyền thống (trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện) để đăng ký các khoản vay.

Nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức trực tuyến:  Bên vay cần khai báo trong Đơn đăng ký khoản vay trên Trang điện tử để nhận mã số Khoản vay của mình.

Đối chiếu với quy định hiện hành, Thông tư 03 này quy định về thời hạn Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản xác nhận đồng ý hoặc từ chối việc đăng ký khoản vay của doanh nghiệp như sau:

- Thời hạn 12 ngày làm việc đối với hình thức trực tuyến

- Thời hạn 15 ngày làm việc đối với hình thức truyền thống

- Thời hạn 45 ngày làm việc đối với trường hợp Khoản vay bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận theo quy định pháp luật hiện hành và điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

III. Doanh nghiệp được phép khai báo khoản vay trên Cổng thông tin điện tử

Nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng đăng ký khoản vay, tại Chương II của Thông tư 03 có quy định về hình thức trực tuyến mới. Bên vay có thể khai báo thông tin đăng ký khoản vay cũng như báo cáo tình hình thực hiện khoản vay tại website là sbv.gov.vn hoặc qlnh-sbv.cic.org.vn.

Với cách thức mới này doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian, mà vẫn chủ động được khi đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước.

dịch vụ đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo uy tín tại tphcm

 

Bài viết khác
zalo